Władze Towarzystwa [kadencja 2015-2017]

Zarząd

Prezes: prof. dr hab. Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa)

Wiceprezes: prof. dr hab. Elżbieta Kościk (Uniwersytet Wrocławski)

Skarbnik: dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Członek: prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński)

Członek: dr hab. prof. UR Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski) 

Członek: dr hab. Mirosław Kłusek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) 

Członek: dr hab. prof. UŁ Rafał Matera (Uniwersytet Łódzki)

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: dr hab. Tomasz Głowiński (Uniwersytet Wrocławski)

Wiceprzewodniczący: dr hab. Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski)

Członek: dr Anna Jarosz-Nojszewska (Szkoła Główna Handlowa)

 

Sąd Koleżeński

dr hab. prof UEK Krzysztof Broński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Andrzej Pieczewski (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. prof. UAM Tadeusz Janicki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)