Władze Towarzystwa [kadencja 2019-2023]

Kadencja 2019-2023 

Zarząd

Prezes: prof. dr hab. Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski)

Wiceprezes: dr hab. Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski)

Skarbnik: dr Sylwia Straszak-Chandoha (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Członek: dr hab. prof. UWr Tomasz Głowiński (Uniwersytet Wrocławski)

Członek: dr Anna Jarosz-Nojszewska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Członek: dr hab. prof. UKW Sławomir Kamosiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Członek: dr hab. prof. UŁ Rafał Matera (Uniwersytet Łódzki)

Członek: dr hab. prof. PWr Adriana Merta-Staszczak (Politechnika Wrocławska)

Członek: dr hab. prof. UŚ Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski) 

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: dr Jerzy Łazor (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Członek: dr Joanna Jaroszyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Członek: dr Kamil Kowalski (Uniwersytet Łódzki)

 

Sąd Koleżeński

prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Mirosław Kłusek (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

 

Kadencja 2017-2019 

Zarząd

Prezes: dr hab. prof. UR Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski)

Wiceprezes: dr hab. Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski)

Skarbnik: dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Członek:  dr hab. prof. UWr Tomasz Głowiński (Uniwersytet Wrocławski) 

Członek: dr Anna Jarosz-Nojszewska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)  

Członek: dr hab. prof. UKW Sławomir Kamosiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 

Członek: dr hab. prof. UŁ Rafał Matera (Uniwersytet Łódzki)

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: dr Aleksandra Arkusz (Uniwersytet Jagielloński)

Wiceprzewodniczący: dr Dawid Keller (Muzeum w Rybniku)

Członek: dr Kamil Kowalski (Uniwersytet Łódzki)

 

Sąd Koleżeński

prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa  w Warszawie)

dr Adriana Merta-Staszczak (Politechnika Wrocławska)

 

Kadencja 2015-2017

Zarząd

Prezes: prof. dr hab. Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Wiceprezes: prof. dr hab. Elżbieta Kościk (Uniwersytet Wrocławski)

Skarbnik: dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Członek: prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński)

Członek: dr hab. prof. UR Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski) 

Członek: dr hab. Mirosław Kłusek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) 

Członek: dr hab. prof. UŁ Rafał Matera (Uniwersytet Łódzki)

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: dr hab. Tomasz Głowiński (Uniwersytet Wrocławski)

Wiceprzewodniczący: dr hab. Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski)

Członek: dr Anna Jarosz-Nojszewska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

 

Sąd Koleżeński

dr hab. prof UEK Krzysztof Broński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Andrzej Pieczewski (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. prof. UAM Tadeusz Janicki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)