Konferencja "KAPITALIZM KONTRA SOCJALIZM. ANATOMIA ZMIAN SYSTEMOWYCH W POLSCE W LATACH 1918-2018"

W imieniu organizatorów zapraszamy do zapoznania się z programem oraz uczestnictwa w konferencji pt. KAPITALIZM KONTRA SOCJALIZM. ANATOMIA ZMIAN SYSTEMOWYCH W POLSCE W  LATACH 1918-2018  , która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2018 roku w Białymstoku. 

 program jest dostępny pod adresem: http://pthg.pl/images/bialystok.pdf

 

Konferencja „Polska po 2015 roku – gospodarka, społeczeństwo”

W dniach 24-25 maja 2018 roku w Sierpcu odbyła się konferencja naukowa „Polska po 2015 roku – gospodarka, społeczeństwo”. Konferencja była częścią obchodów Jubileuszu 50-lecia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wzięło w niej udział kilkudziesięciu uczestników, składała się z sesji wprowadzającej oraz czterech paneli plenarnych. Poszczególne panele dotyczyły polityki ekonomicznej, finansów, problemów społecznych oraz gospodarki, stanowiąc interesujący przyczynek do debaty naukowej na temat przemian gospodarczych i społecznych w Polsce po 2015 roku.

Wręczenie Nagrody im. Franciszka Bujaka

23 maja 2018 roku w trakcie uroczystego posiedzenia Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zwołanego z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału/ Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, po raz pierwszy w historii wręczona została Nagroda im. Franciszka Bujaka. Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej prof. Paweł Grata uhonorował przyznawanym przez Towarzystwo wyróżnieniem doktora Jerzego Łazora, pracownika Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej wchodzącej w skład Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Przypominamy, że Kapituła przyznała Nagrodę doktorowi Jerzemu Łazorowi za publikację „Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym”. Laureatowi jeszcze raz serdecznie gratulujemy, podobnie jak i Autorom wszystkich nominowanych do Nagrody książek.
 

Zdjęcia: Archiwum SGH, autor Maciej Górski

Jubileusz Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Blisko związane z Polskim Towarzystwem Historii Gospodarczej Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie obchodziło w maju jubileusz 50-lecia istnienia. W związku z piękną rocznicą 23 maja odbyła się uroczysta otwarta sesja Rady Kolegium, prowadzona przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego obchodów prof. dr hab. Janusza Kalińskiego. W trakcie posiedzenia Dziekan Kolegium prof. dr hab. Wojciech Morawski przyjął liczne gratulacje od zaproszonych gości, Kolegium zostało też nagrodzone przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za działalność na rzecz regionu. Posiedzenie stało się również okazją do przypomnienia historii Wydziału/Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, jak też osobistych wspomnień byłych pracowników. Jak już informowaliśmy w trakcie sesji odbyło się wręczenie doktorowi Jerzemu Łazorowi Nagrody im. Franciszka Bujaka.
 
W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej składamy z okazji Jubileuszu serdecznie gratulacje Panu Dziekanowi oraz całej społeczności akademickiej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego.
 
 
Źródło: Archiwum SGH, autor zdjęć Maciej Górski
 
 

XIII Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą w Lubinie

W dniach 18-20 maja w Lubinie odbyły się XIII Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą, po raz kolejny organizowane przez prężne środowisko wrocławskich historyków gospodarczych. Tematem konferencji był „Społeczno-gospodarczy bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku”. W dorocznym spotkaniu nie tylko polskich historyków gospodarczych, w większości członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, udział wzięło kilkudziesięciu naukowców, którzy w ciągu trzech dni obrad podjęli próbę oceny społeczno-gospodarczego bilansu otwarcia Niepodległej Rzeczypospolitej. W kolejnych sesjach/panelach dyskutowano nad problematyką instytucji w gospodarce u progu niepodległości, struktury społecznej powstającego sto lat temu państwa, jego strukturą narodowościowo-wyznaniową, różnymi sektorami gospodarki, infrastrukturą, miejscem Polski w świecie, w ostatniej zaś sesji, przeprowadzonej w budynku Ratusza, zaprezentowano wybrane pozostałe gospodarcze aspekty pierwszych lat niepodległości. Jak zawsze w trakcie konferencji odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Warto też zaznaczyć, że równie istotne jak naukowe okazały się być pozaformalne elementy kolejnych już Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą, które tradycyjnie pozostają najważniejszym miejscem integracji środowiska historyków gospodarczych.