Foreign Financial Institutions & National Financial Systems

Z przyjemnością informujemy, że he European Association for Banking And Financial History (EABH) wraz z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga organizują konferencję naukową pod tytułem "Foreign Financial Institutions & National Financial Systems", która odbędzie się w Warszawie w dniach 6-8 czerwca 2013 r. w Warszawie.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktami (do 3000 słów) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mija 31 października b.r. , zaś gotowe teksty będą przyjmowane do 1 lutego 2013 r.

Wszelkie informacje znajdą Państwo pod adresem:

http://www.inomics.com/economics/conferences/2012/9/17/foreign-financial-institutions-national-financial-systems

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej odbędzie się w pierwszym terminie dnia 2 czerwca 2012 r. (sobota) o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Pensjonatu "Raad Na Uroczysku", ul. Kołłątaja 4A w Szklarskiej Porębie. Jeśli nie zostanie osiągnięte quorum, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie tamże, dnia 2 czerwca 2012 r. (sobota) o godzinie 19:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.
3. Sprawozdanie z prac Zarządu.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
5.Głosowanie nad uchwalenie absolutorium dla organów Stowarzyszenia
6. Dyskusja nad planami PTHG w następnym roku działalności
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zamknięcie obrad.

Konferencja naukowa „W poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej”

Dnia 13 marca 2011 r. Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej zorganizowała konferencję naukową poświęconą poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej pod egidą PTHG. Interdyscyplinarny charakter dyskusji podkreślała obecność wystąpień, obok historyków gospodarczych związanych z ośrodkami ekonomicznymi i humanistycznymi, również ekonomistów sensu stricto.

Konferencję można podzielić na dwie części. W pierwszej, ściślej związanej z teorią, profesorowie Jacek Luszniewicz (SGH), Kazimierz Kloc (SGH) i Janusz Kaliński (SGH) skupili się na podjętych dotychczas historycznych próbach zbudowania modelu gospodarki centralnie kierowanej. Druga część wystąpień podejmowała konkretne, kluczowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki socjalistycznej, które składały się na jej całościowy obraz. Były to referaty: profesorów Wojciecha Morawskiego (SGH), Dariusza Jarosza (IH PAN), Macieja Bałtowskiego (UMCS), Jędrzeja Chumińskiego (UEwW) i Piotra Jachowicza (SGH) oraz dr Cecylii Leszczyńskiej (UW) i dr. Dariusza Grali (UAM).

Trwają obecnie prace nad wydaniem wygłoszonych referatów w formie książkowej.