Zaproszenie na XIII Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą

Organizatory XIII Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą zapraszają członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej na kolejną edycję pt. 

Społeczno-gospodarczy bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku” 

Konferencja odbędzie się w Lubinie w dniach 18-20 maja 2018 r. (piątek-niedziela). Uczestnicy zakwaterowani będą w Hotelu Europa (ul. Miroszowicka 1) w Lubinie. Obrady konferencji prowadzone będą w Centrum Kultury Muza w Lubinie (ul. Armii Krajowej 1) i w lubińskim Ratuszu. Zgłoszenia prosimy przysyłać do 26 marca 2018 r.

 

Opłata konferencyjna wynosi tak jak w zeszłym roku 200 zł od osoby. Z opłaty zwolnieni są wszyscy którzy zgłoszą się z tekstami do bloków tematycznych i dostarczą je do 18 kwietnia 2018 r. Dodatkowo piszący w/w teksty otrzymają honoraria autorskie w wysokości 1000 zł brutto za arkusz. Zakładana objętość poszczególnych opracowań – 1 arkusz wydawniczy.

Zasadnicza część konferencji składać się będzie z 7 bloków tematycznych:

1. Społeczeństwo - Struktura społeczna

Prowadzący – E. Kościk

2. Społeczeństwo - Struktura narodowościowo-wyznaniowa

Prowadzący – W. Morawski, K. Popiński

3. Gospodarka – sektor wielkoprzemysłowy

Prowadzący – P. Franaszek, P. Koryś

4. Gospodarka – sektor drobnotowarowy

Prowadzący – K. Broński, G. Miernik

5. Gospodarka – instytucje

Prowadzący – P. Grata, R. Matera

6. Przestrzeń i infrastruktura

Prowadzący – J. Luszniewicz, E. Adamczyk

7. Miejsce Polski w świecie

Prowadzący – C. Leszczyńska, J. Chumiński

Więcej informacji: http://www.wshg.wnhip.uni.wroc.pl/?type=kontakt

Tytuł Profesora dla dr hab. Mirosława Kłuska

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Mirosław Kłusek w dniu 29 stycznia 2018 otrzymał tytuł Profesora. Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie gratuluje Panu Profesorowi oraz składa życzenia dalszych sukcesów w pracy naukowej. 

 

 

Nagroda im. Franciszka Bujaka

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej ogłasza konkurs o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2016-2017. Zgodnie z Regulaminem zgłoszenia należy dostarczyć na adres skrytki pocztowej PTHG do 28 lutego 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2018 roku. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce Nagroda im. Franciszka Bujaka.

Konferencja pt. Kapitalizm kontra socjalizm. Anatomia zmian systemowych w Polsce w latach 1918-2018"

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV Konferencji Naukowej z cyklu "Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych" nt. "Kapitalizm kontra socjalizm. Anatomia zmian systemowych w Polsce w latach 1918-2018"

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2018 r. w Białymstoku. Jest organizowana z okazji 100 lat od odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wydarzenie to w kręgach naukowych ekonomistów i historyków oraz przedstawicieli innych nauk społecznych jest uznawane za bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Taki jubileusz jest doskonałą okazją do podjęcia analiz dotyczących procesu odbudowy i rozwoju polskiej państwowości i gospodarki oraz określenia czynników ich trwałości. Identyfikacji warto poddać przede wszystkim rozwiązania instytucjonalne, które na przestrzeni ostatnich 100 lat wywarły wpływ na kształt ustroju współczesnej Polski.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://konferencjarsg.uwb.edu.pl/2017/12/20/witaj-swiecie/

Patronem konferencji jest Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej

Spotkanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

17 listopada 2017 roku w murach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. W jego trakcie Zarząd podjął uchwałę o ustanowieniu Nagrody im. Franciszka Bujaka dla najlepszej publikacji z zakresu historii gospodarczej i społecznej. Zarząd przyjął również Regulamin Nagrody oraz zdecydował o składzie Kapituły. Pierwsza edycja konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka odbędzie się w roku 2018. Zarząd podjął także kilka istotnych dla Stowarzyszenia decyzji organizacyjnych, zdecydował również o przyjęciu nowych członków Towarzystwa. Ustalono także, że kolejne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej odbędzie się w maju 2018 roku podczas Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Kolejne po Walnym Zgromadzeniu posiedzenie Zarządu odbędzie się jesienią 2018 roku w Krakowie.