Konferencja naukowa „W poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej”

Dnia 13 marca 2011 r. Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej zorganizowała konferencję naukową poświęconą poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej pod egidą PTHG. Interdyscyplinarny charakter dyskusji podkreślała obecność wystąpień, obok historyków gospodarczych związanych z ośrodkami ekonomicznymi i humanistycznymi, również ekonomistów sensu stricto.

Konferencję można podzielić na dwie części. W pierwszej, ściślej związanej z teorią, profesorowie Jacek Luszniewicz (SGH), Kazimierz Kloc (SGH) i Janusz Kaliński (SGH) skupili się na podjętych dotychczas historycznych próbach zbudowania modelu gospodarki centralnie kierowanej. Druga część wystąpień podejmowała konkretne, kluczowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki socjalistycznej, które składały się na jej całościowy obraz. Były to referaty: profesorów Wojciecha Morawskiego (SGH), Dariusza Jarosza (IH PAN), Macieja Bałtowskiego (UMCS), Jędrzeja Chumińskiego (UEwW) i Piotra Jachowicza (SGH) oraz dr Cecylii Leszczyńskiej (UW) i dr. Dariusza Grali (UAM).

Trwają obecnie prace nad wydaniem wygłoszonych referatów w formie książkowej.

Czwartki u Ekonomistów

 

Mamy przyjemność poinformować, że z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej i Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 18 stycznia 2012 r. odbyło się konwersatorium z cyklu "Czwartki u Ekonomistów" nt. "Znaczenie doświadczeń historycznych dla współczesnej ekonomii".

 

Dyskusję prowadzili

prof. dr hab. Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Jacek Luszniewicz, Szkoła główna Handlowa

mgr Horacy Dębowski, Szkoła Główna Handlowa

Komentował prof. dr hab. Wojciech Morawski, Szkoła Główna Handlowa

 

Stenogram do pobrania: [PDF]

 

Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie PTE:

http://www.pte.pl/1190_galeria_zdjec.html

VII Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą

Jeden z filarów PTHG, wrocławskie środowisko historyków gospodarczych zaprasza na VII już edycję Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Temat tegorocznego spotkania to: "Z dziejów przemysłu na ziemiach polskich". Konferencja odbędzie się w Szklarskiej Porębie 01 – 03.06.2012 r. (piątek - niedziela). Zapraszamy!

W trakcie konferencji odbędzie się III Walne Zgromadzenie Członków PTHG.

Organizatorami konferencji są:

  • Zakład Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • Katedra Historii Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  • Oddział Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Informacje o konferencji:

Zaproszenie [pdf]

Formularz zgłaszania wystąpień

XVI Światowy Kongres Historii Gospodarczej

 

W dniach 8-13 lipca 2012 w Stellenbosch w Południowej Afryce odbywa się XVI Światowy Kongres Historii Gospodarczej. Jego program obejmuje ponad 200 sesji obejmujących zagadnienia dotyczące całego świata od starożytności aż do współczesności.

 

Wstępny program:

http://www.wehc2012.org/assets/pdf/WEHC%20Preliminary%20Programme.pdf

Zaakceptowane sesje:

http://www.wehc2012.org/assets/pdf/FINAL%20WEHC%202012%20accepted%20sessions.pdf

 

Jeśli nie zarejestrowali państwo jeszcze swojego uczestnictwa, jest to wciąż możliwe pod adresem:

http://www.wehc2012.org/registration.php

 

Ponadto pozostało kilka wystąpień do których można się zgłosić (do końca lutego). Ich listę znajdą Państwo:

http://www.wehc2012.org/papers.php

 

Ojców

W dniach 2-4 lutego 2012 roku Zarząd PTHG spotka się na konferencji programowej w Ojcowie (Zajazd "Zazamcze"). Wszystkich członków Towarzystwa, którzy zechcą do nas dołączyć serdecznie zapraszamy. Zakwaterowanie we własnym zakresie, ale będzie możliwość podstemplowania delegacji

Pozdrawiam

Wojciech Morawski