Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

 Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 19 maja 2018 r. (sobota) o godzinie 18.30 w  Ośrodku Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie

Jeśli nie zostanie osiągnięte quorum, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu, dnia 19 maja 2018 r. (sobota) o godzinie 19.30.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu.

4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

5. Omówienie bieżących projektów PTHG.

6. Przedstawienie Członkom Towarzystwa propozycji zmian w Statucie.

7. Dyskusja nad planami PTHG w następnym roku działalności.

8. Wolne wnioski i dyskusja.

9. Ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2016-2017.

10. Zamknięcie obrad.

 

 W imieniu Zarządu 

Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej 

dr hab. Paweł Grata, prof. UR

Lista książek nominowanych do Nagrody im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2016-2017

Przedstawiamy listę książek nominowanych do Nagrody im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2016-2017
 
1. Jerzy Łazor, Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016
 
2. Alicja Nowak, Kupowanie nadziei. Loteria w Królestwie Polskim (1815-1867), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017
 
3. Małgorzata Przeniosło, Pomoc dzieciom w działalności Rady Głównej Opiekuńczej w latach 1915-1921, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2017
 
4. Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Zasoby wodne w dobrach wielkoksiążęcych zachodniej Grodzieńszczyzny w XVI wieku. Administracja i eksploatacja, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2017

Nominowanym autorom serdecznie gratulujemy!

 

Nowy numer konta bankowego Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

Przypominając o miłym obowiązku uiszczenia składki członkowskiej na rok 2018 informujemy wszystkich Członków Towarzystwa, iż nowy numer konta bankowego Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej to 49 1750 0012 0000 0000 3897 3045.
 
Składki członkowskie prosimy od dnia dzisiejszego wpłacać wyłącznie na podane konto.