Nagroda im. Franciszka Bujaka edycja 2021 - nominacje

Informujemy, że w tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka na najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej nominowane zostały następujące prace:

  • Agata Barzycka-Paździor, Ojcostwo w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Szkice z dziejów rodziny galicyjskiej, Universitas, Kraków 2019
  • Michał Jacek Jarmuż, Problemy mieszkaniowe w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku w świetle dokumentów osobistych, IH PAN, Warszawa 2020.
  • Tomasz Wiślicz, Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim połowie XVIII w., Uniwersitas, Kraków 2020.
 
 

 

 

Dnia 7 kwietnia 2021 roku zmarł prof. dr hab. Edward Włodarczyk

Edward Włodarczyk był historykiem, profesorem nauk humanistycznych, specjalistą z zakresu historii gospodarczej i społecznej XIX i XX wieku. Szczególnie bliskie były mu dzieje Pomorza. Urodził się 5 października 1946 roku.
 
Profesor w 1969 roku ukończył studia na kierunku historia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1977 został doktorem nauk humanistycznych. Przedstawił wówczas do oceny monografię pt. Wielki przemysł Szczecina w latach 1850–1914. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych uzyskał w 1989 roku. Podstawą przewodu była monografia pt. Rozwój gospodarczy miast pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808–1914. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych Edward Włodarczyk otrzymał 12 lipca 1999. 
 
Profesor Edward Włodarczyk od chwili ukończenia studiów był związany zawodowo ze Szczecinem. Pierwszą pracę podjął w Pracowni Historii Pomorza Zachodniego Instytutu Historii PAN. Z Uniwersytetem Szczecińskim związał się w 1992 roku. Pracował w Zakładzie Historii Nowożytnej XVI–XVIII wieku. W latach 1996 - 2002 był Dziekanem Wydziału Humanistycznego. Zaszczytną funkcję Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego pełnił przez dwie kadencje, w latach 2012 – 2020.
 
Profesor uczestniczył w naukowych spotkaniach historyków gospodarczych pod nazwą Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą. Był życzliwym człowiekiem i wspaniałym nauczycielem. Takim zapamiętają go uczestnicy Wrocławskich Spotkań.

Zaproszenie na XVI Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą

Szanowni Państwo,

        Pozwalam sobie zwrócić się do Państwa z zaproszeniem na XVI edycję Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Zeszłoroczna konferencja niestety nie odbyła się z powodu pandemii, a jedynym śladem naszej aktywności w ramach Spotkań w 2020 r. pozostają dwa wydane drukiem tomy studiów. W tym roku mam nadzieję, że będzie inaczej. Oczywiście pandemia nie ustąpiła i wręcz jest w szczytowej fazie, ale są też optymistyczne informacje. Jako środowisko akademickie jesteśmy w większości po pierwszej dawce szczepionki, a drugą mamy dostać wszyscy w maju. To powinno umożliwić nam, pierwszy raz od marca zeszłego roku, bezpieczne przybycie na konferencję i wzięcie w niej udziału. Dlatego po konsultacjach przeprowadzonych m.in. na forum Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej uznałem, że trzeba podjąć próbę organizacji kolejnego spotkania naukowego. Zatem zapraszam na konferencję pt.

 „Strajki, protesty i bunty z perspektywy historii gospodarczej i społecznej”

        Konferencja nasza zaplanowana jest na 11-13 czerwca 2021 i odbędzie się w Villi Sobótka, w której mieliśmy dwa wcześniejsze Spotkania. Właściciele obiektu zapewnili mnie o profesjonalnym poziomie jego przygotowania do funkcjonowania w czasie pandemii (obiekt jest otwarty, gdyż pełni funkcje ośrodka rehabilitacyjnego). Jako organizatorzy zapewnimy też odpowiednie reguły prowadzenia obrad i warunki zakwaterowani, by nikogo nie narażać na niepotrzebne ryzyko. W ośrodku nie będzie poza nami innych gości. Aby jednak zapewnić możliwość udziału w konferencji również tym którzy nie są zaszczepieni lub z innych powodów nie mogą przyjechać osobiście na konferencję, zdecydowaliśmy o organizacji konferencji w trybie „hybrydowym”, tj. z opcją uczestniczenia w niej „on-line”.

      Zgłoszenia chęci wzięcia udziału w konferencji (z określeniem formy – udział osobisty czy udział przez komunikator na odległość) prosimy przysyłać na adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 19 kwietnia bieżącego roku. Deklaracja chęci wzięcia udziału w konferencji, wraz z podaniem propozycji tytułu wystąpienia, jest jednoznaczna ze zobowiązaniem do wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości 270 zł od osoby. Opłaty będzie można wnosić przed konferencją lub w jej trakcie. Nie przewidujemy możliwości odstąpienia od opłaty konferencyjnej ze względu na udział „on-line”. We wszelkich kwestiach związanych z organizacją konferencji pozostaję do Państwa dyspozycji.

 Z poważaniem:

 Dr hab., prof. UWr Tomasz Głowiński

Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji "Anatomia kryzysu"

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej do uczestnictwa w V międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych pt. Anatomia kryzysu. Konferencja odbędzie się w dniach 28-29.06.2021 na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej jest jednym z patronów konferencji. 

Szczegółowe informacje są dostępne po kliknięciu na link: Informacje organizacyjne konferencja Anatomia kryzysu