Kolejna edycja Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą

W imieniu organizatorów XIV edycji Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji pod roboczym tytułem „Edukacja a gospodarka i społeczeństwo w ujęciu historycznym”. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy nadsyłać do 15 listopada 2018 r. wraz z propozycją tematu na adres organizatorów (http://www.wshg.wnhip.uni.wroc.pl/?type=kontakt)  Teksty do przyszłorocznej konferencji będziemy zbierać do końca lutego 2019 r., a sama konferencja odbędzie się w 3 weekend maja (17-19.05.2019) w miejscu o którym organizatorzy powiadomią w osobnej wiadomości. 

 

Sto lat modernizacji stuletniej Niepodległej

24.09.2018 na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się seminarium naukowe pt. "100 lat modernizacji stuletniej Niepodległej".

W pierwszej części seminarium zaprezentowano założenia projektu badawczego "W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI w.", którego partnerem merytorycznym jest Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej.

Druga, naukowa, część spotkania obejmowała 4 prelekcje: dr hab. Edyty Czop, prof. UR (Modernizacja społeczeństwa w okresie Polski Ludowej), dr hab. Pawła Graty, prof. UR (Nie tylko Gdynia i COP. Polityka społeczna jako czynnik modernizacji II Rzeczypospolitej), dr. Jarosława Kinala (Technologia jako czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego) oraz dr Huberta Kotarskiego (Szkolnictwo wyższe drogą do modernizacji współczesnej Polski).

 

 

Konferencja "KAPITALIZM KONTRA SOCJALIZM. ANATOMIA ZMIAN SYSTEMOWYCH W POLSCE W LATACH 1918-2018"

W imieniu organizatorów zapraszamy do zapoznania się z programem oraz uczestnictwa w konferencji pt. KAPITALIZM KONTRA SOCJALIZM. ANATOMIA ZMIAN SYSTEMOWYCH W POLSCE W  LATACH 1918-2018  , która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2018 roku w Białymstoku. 

 program jest dostępny pod adresem: http://pthg.pl/images/bialystok.pdf

 

Konferencja "Kapitalizm kontra socjalizm" - fotorelacja

Zapraszamy się do zapoznania z fotorelacją z IV Konferencji naukowej z cyku "Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach  ekonomicznych" pt. Kapitalizm kontra socjalizm. Anatomia zmian 
systemowych w Polsce w latach 1918-2018", która została zorganizowana  przez Wydział  Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Pliki są dostępne pod adresami:

I dzień konferencji: https://drive.google.com/drive/folders/1m22QF8NrcIJyaUqdZ2LElyXd39x7h045

II dzień konferencji: https://drive.google.com/drive/folders/1W8bVSioDb9Fdnrm57QN_r_USg3xm_Vet

Konferencja „Polska po 2015 roku – gospodarka, społeczeństwo”

W dniach 24-25 maja 2018 roku w Sierpcu odbyła się konferencja naukowa „Polska po 2015 roku – gospodarka, społeczeństwo”. Konferencja była częścią obchodów Jubileuszu 50-lecia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wzięło w niej udział kilkudziesięciu uczestników, składała się z sesji wprowadzającej oraz czterech paneli plenarnych. Poszczególne panele dotyczyły polityki ekonomicznej, finansów, problemów społecznych oraz gospodarki, stanowiąc interesujący przyczynek do debaty naukowej na temat przemian gospodarczych i społecznych w Polsce po 2015 roku.