Konferencja naukowa „W poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej”

Dnia 13 marca 2011 r. Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej zorganizowała konferencję naukową poświęconą poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej pod egidą PTHG. Interdyscyplinarny charakter dyskusji podkreślała obecność wystąpień, obok historyków gospodarczych związanych z ośrodkami ekonomicznymi i humanistycznymi, również ekonomistów sensu stricto.

Konferencję można podzielić na dwie części. W pierwszej, ściślej związanej z teorią, profesorowie Jacek Luszniewicz (SGH), Kazimierz Kloc (SGH) i Janusz Kaliński (SGH) skupili się na podjętych dotychczas historycznych próbach zbudowania modelu gospodarki centralnie kierowanej. Druga część wystąpień podejmowała konkretne, kluczowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki socjalistycznej, które składały się na jej całościowy obraz. Były to referaty: profesorów Wojciecha Morawskiego (SGH), Dariusza Jarosza (IH PAN), Macieja Bałtowskiego (UMCS), Jędrzeja Chumińskiego (UEwW) i Piotra Jachowicza (SGH) oraz dr Cecylii Leszczyńskiej (UW) i dr. Dariusza Grali (UAM).

Trwają obecnie prace nad wydaniem wygłoszonych referatów w formie książkowej.

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej odbędzie się w pierwszym terminie dnia 2 czerwca 2012 r. (sobota) o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Pensjonatu "Raad Na Uroczysku", ul. Kołłątaja 4A w Szklarskiej Porębie. Jeśli nie zostanie osiągnięte quorum, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie tamże, dnia 2 czerwca 2012 r. (sobota) o godzinie 19:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.
3. Sprawozdanie z prac Zarządu.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
5.Głosowanie nad uchwalenie absolutorium dla organów Stowarzyszenia
6. Dyskusja nad planami PTHG w następnym roku działalności
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zamknięcie obrad.

Czwartki u Ekonomistów

 

Mamy przyjemność poinformować, że z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej i Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 18 stycznia 2012 r. odbyło się konwersatorium z cyklu "Czwartki u Ekonomistów" nt. "Znaczenie doświadczeń historycznych dla współczesnej ekonomii".

 

Dyskusję prowadzili

prof. dr hab. Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Jacek Luszniewicz, Szkoła główna Handlowa

mgr Horacy Dębowski, Szkoła Główna Handlowa

Komentował prof. dr hab. Wojciech Morawski, Szkoła Główna Handlowa

 

Stenogram do pobrania: [PDF]

 

Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie PTE:

http://www.pte.pl/1190_galeria_zdjec.html