Spotkanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

17 listopada 2017 roku w murach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. W jego trakcie Zarząd podjął uchwałę o ustanowieniu Nagrody im. Franciszka Bujaka dla najlepszej publikacji z zakresu historii gospodarczej i społecznej. Zarząd przyjął również Regulamin Nagrody oraz zdecydował o składzie Kapituły. Pierwsza edycja konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka odbędzie się w roku 2018. Zarząd podjął także kilka istotnych dla Stowarzyszenia decyzji organizacyjnych, zdecydował również o przyjęciu nowych członków Towarzystwa. Ustalono także, że kolejne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej odbędzie się w maju 2018 roku podczas Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Kolejne po Walnym Zgromadzeniu posiedzenie Zarządu odbędzie się jesienią 2018 roku w Krakowie. 

"80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od projektu Eugeniusza Kwiatkowskiego do procesów modernizacyjnych początku XXI wieku" - podsumowanie konferencji współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej

W dniach 13-14.11.2017 na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja naukowa pt. 80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od projektu Eugeniusza Kwiatkowskiego do procesów modernizacyjnych początku XXI wieku, której współorganizatorem było Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej we współpracy z Wydziałem Socjologiczno-Historycznym UR oraz Wydziałem Zarządzania PRz. Gościem honorowym konferencji była wnuczka Eugeniusza Kwiatkowskiego, Pani dr Julita Maciejewicz-Ryś. Zapraszamy do zapoznania się relacją telewizyjną dostępną na profilu PTHG na portalu Facebook (https://www.facebook.com/PLTHG/). 


 

konferencja: "Drogi do niepodległości 1914-1918. Część II Rada Regencyjna"

20 października 2017 odbyła się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie odbyła się konferencja naukowa z cyklu "Drogi do niepodległości 1914-1918. Część II Rada Regencyjna", w której udział wzięli m.in. członkowie Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej: prof. Wojciech Morawski, prof. Paweł Grata oraz dr Jerzy Łazor. 

Konferencja naukowa "80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od projektu Eugeniusza Kwiatkowskiego do procesów modernizacyjnych początku XXI wieku"

W związku z przypadającą w 2017 r. osiemdziesiątą rocznicą podjęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska we współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Gospodarczej zapraszają na konferencję naukową pt. 80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od projektu Eugeniusza Kwiatkowskiego do procesów modernizacyjnych początku XXI wieku. Celem konferencji jest zarówno refleksja nad wydarzeniami z końca lat trzydziestych XX wieku, jak również wskazanie na ciągłość zainicjowanych przed osiemdziesięciu laty przez Eugeniusza Kwiatkowskiego procesów modernizacyjnych.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14.11.2017 na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Program Konferencji znajduje się po kliknięciu na program konferencji