Nagroda im. Franciszka Bujaka

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej ogłasza drugą edycję konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2017-2018. Zgodnie z Regulaminem zgłoszenia należy dostarczyć na adres skrytki pocztowej PTHG do 28 lutego 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2019 roku. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce Nagroda im. Franciszka Bujaka.

Książki członków PTHG nagrodzone w konkursie "Książka Historyczna Roku"

Z przyjemnością informujemy, że książka członka Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej p.dr Jerzego Łazora pt. „Moje wspomnienia. Stanisław Wojciechowski t. 1-2” została nagrodzona przez jury konkursu "Książka Historyczna Roku" w kategorii „Najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku”. 

Honorowe wyróżnienie Jury Konkursu przyznało również książce „Bilety do Sklepu. Handel reglamentowany w PRL” autorstwa p. dr hab. Andrzeja Zawistowskiego

Nagrodzonym autorom serdecznie gratulujemy!

 

Odszedł prof. dr hab. Zbigniew Landau (1931-2018)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej z głębokim żalem przyjął informację o śmierci prof. dr hab. Zbigniewa Landau, wybitnego historyka gospodarczego, wieloletniego Kierownika Zakładu Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Odejście Pana Profesora jest niepowetowaną stratą dla środowiska historyków gospodarczych, których Pan Profesor Zbigniew Landau inspirował swoim etosem pracy oraz postawą badawczą do wytężonej pracy naukowej oraz rozwoju zawodowego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 listopada 2018 roku o godzinie 10.15 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Powązki Wojskowe, po których nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Ewangelicko-Augsburski ul. Młynarska 54/58 do grobu rodzinnego.

 

 

 

 

Systemy walutowe współczesnego świata

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej informuje, że staraniami Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej ukazała się książka pt. "Systemy walutowe współczesnego świata" pod redakcją Jerzego Łazora i Wojciecha Morawskiego.

Publikacja jest poświęcona pamięci zmarłego w 2017 roku prof. Piotra Jachowicza.

Ksiązkę można pobrać pod adresem: https://cor.sgh.waw.pl/bitstream/handle/20.500.12182/584/%C5%81azor%20and%20Morawski%20-%202018%20-%20Systemy%20walutowe%20wsp%C3%B3%C5%82czesnego%20%C5%9Bwiata.pdf?sequence=2&isAllowed=y&fbclid=IwAR19VgpTvtwTNdlvYwiIk2Y847Tx5WBMtA1rsxtI356olwHSEflN_v5SeMU