Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

 Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 19 maja 2018 r. (sobota) o godzinie 18.30 w  Ośrodku Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie

Jeśli nie zostanie osiągnięte quorum, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu, dnia 19 maja 2018 r. (sobota) o godzinie 19.30.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu.

4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

5. Omówienie bieżących projektów PTHG.

6. Przedstawienie Członkom Towarzystwa propozycji zmian w Statucie.

7. Dyskusja nad planami PTHG w następnym roku działalności.

8. Wolne wnioski i dyskusja.

9. Ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2016-2017.

10. Zamknięcie obrad.

 

 W imieniu Zarządu 

Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej 

dr hab. Paweł Grata, prof. UR

Nowy numer konta bankowego Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

Przypominając o miłym obowiązku uiszczenia składki członkowskiej na rok 2018 informujemy wszystkich Członków Towarzystwa, iż nowy numer konta bankowego Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej to 49 1750 0012 0000 0000 3897 3045.
 
Składki członkowskie prosimy od dnia dzisiejszego wpłacać wyłącznie na podane konto.

Lista książek nominowanych do Nagrody im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2016-2017

Przedstawiamy listę książek nominowanych do Nagrody im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2016-2017
 
1. Jerzy Łazor, Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016
 
2. Alicja Nowak, Kupowanie nadziei. Loteria w Królestwie Polskim (1815-1867), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017
 
3. Małgorzata Przeniosło, Pomoc dzieciom w działalności Rady Głównej Opiekuńczej w latach 1915-1921, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2017
 
4. Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Zasoby wodne w dobrach wielkoksiążęcych zachodniej Grodzieńszczyzny w XVI wieku. Administracja i eksploatacja, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2017

Nominowanym autorom serdecznie gratulujemy!

 

Zaproszenie na XIII Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą

Organizatory XIII Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą zapraszają członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej na kolejną edycję pt. 

Społeczno-gospodarczy bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku” 

Konferencja odbędzie się w Lubinie w dniach 18-20 maja 2018 r. (piątek-niedziela). Uczestnicy zakwaterowani będą w Hotelu Europa (ul. Miroszowicka 1) w Lubinie. Obrady konferencji prowadzone będą w Centrum Kultury Muza w Lubinie (ul. Armii Krajowej 1) i w lubińskim Ratuszu. Zgłoszenia prosimy przysyłać do 26 marca 2018 r.

 

Opłata konferencyjna wynosi tak jak w zeszłym roku 200 zł od osoby. Z opłaty zwolnieni są wszyscy którzy zgłoszą się z tekstami do bloków tematycznych i dostarczą je do 18 kwietnia 2018 r. Dodatkowo piszący w/w teksty otrzymają honoraria autorskie w wysokości 1000 zł brutto za arkusz. Zakładana objętość poszczególnych opracowań – 1 arkusz wydawniczy.

Zasadnicza część konferencji składać się będzie z 7 bloków tematycznych:

1. Społeczeństwo - Struktura społeczna

Prowadzący – E. Kościk

2. Społeczeństwo - Struktura narodowościowo-wyznaniowa

Prowadzący – W. Morawski, K. Popiński

3. Gospodarka – sektor wielkoprzemysłowy

Prowadzący – P. Franaszek, P. Koryś

4. Gospodarka – sektor drobnotowarowy

Prowadzący – K. Broński, G. Miernik

5. Gospodarka – instytucje

Prowadzący – P. Grata, R. Matera

6. Przestrzeń i infrastruktura

Prowadzący – J. Luszniewicz, E. Adamczyk

7. Miejsce Polski w świecie

Prowadzący – C. Leszczyńska, J. Chumiński

Więcej informacji: http://www.wshg.wnhip.uni.wroc.pl/?type=kontakt