4. edycja nagrody im. Franciszka Bujaka

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej  ogłasza czwartą edycję konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2019 oraz 2020.
Zgodnie z Regulaminem zgłoszenia należy dostarczyć na adres skrytki pocztowej PTHG do 15 lutego 2021 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2021 roku.
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce Nagroda im. Franciszka Bujaka.

Nagroda im. Franciszka Bujaka - nominacje

Informujemy, że w tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka na najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej Członkowie Kapituły Nagrody nominowali do  drugiego etapu następujące prace: 

 
1. Maria Cieśla, Kupcy, arendarze i rzemieślnicy. Różnorodność zawodowa Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w., Instytut Historii PAN, Warszawa 2018
2. Mariusz Kulik, Armia rosyjska w Królestwie Polskim w latach 1815-1856, Instytut Historii PAN, Warszawa 2019
3. Jerzy Kochanowski, „Wolne Miasto” Zakopane 1956-1970, Znak Horyzont, Kraków 2019
4. Edyta Majcher-Ociesa, Interwencjonizm państwowy w przemyśle Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1930-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2019
5. Andrzej Pieczewski, Samodzierżawie a rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego w ujęciu Jana Gottlieba Blocha, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019
6. Piotr Rachwał, Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019
7. Mateusz Wyżga, Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2019
8. Andrzej Zawistowski, Stacja Plac Dzierżyńskiego, czyli metro, którego Warszawa nie zobaczyła. Budowa warszawskiej kolei podziemnej w latach 50. XX wieku, Trzecia Strona, Warszawa 2019

Nagroda im. Franciszka Bujaka

Z przyjemnością informujemy, że  w tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka na najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej Członkowie Kapituły zdecydowali o przyznaniu nagrody dr. Andrzejowi Pieczewskiemu (Uniwersytet Łódzki) za monografię "Samodzierżawie a rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego w ujęciu Jana Gottlieba Blocha" wydaną w roku 2019 przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Autorowi nagrodzonej monografii serdecznie gratulujemy!

 

Zaproszenie do do wzięcia udziału w konferencji naukowej organizowanej w 100 lecie Katedry i Zakładu Historii Gospodarczej w Poznaniu

W imieniu organizatorów  serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej organizowanej w 100 lecie Katedry i Zakładu Historii Gospodarczej w Poznaniu pt. SUKCESY i PORAŻKI POLSKIEJ GOSPODARKI w ostatnim stuleciu z perspektywy historii gospodarczej. Jubileusz Katedry i Zakładu Historii Gospodarczej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 1920-2020.. Poznań 19-20 VI 2020 r.

Głównym celem konferencji jest refleksja naukowa dotycząca roli historii gospodarczej i jej miejsca w polskiej historiografii oraz możliwości jakie daje stosowanie charakterystycznych dla niej metod badawczych w analizie dziejów polskiej gospodarki w ostatnim stuleciu, ze szczególnym uwzględnieniem jej sukcesów i porażek.

Szczegóły znajdą Państwo po kliknięciu w link:  zaproszenie do udziału w konferencji