Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku

Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku, pod redakcją Rafała Matery i Andrzeja Pieczewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 335

Dzieje gospodarcze Polski

Wojciech Morawski, Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa 2010, 342 s.