Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna

Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, red. Janusz Kaliński, Warszawa 2010, WAiP, 247 s.