Dzieje gospodarcze Polski

Wojciech Morawski, Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa 2010, 342 s.