Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych

Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, pod red. Ł. Dwilewicza i W. Morawskiego, Warszawa 2015