Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonywanie zobowiązań prawno-prywatnych w II Rzeczypospolitej

 

R. Jastrzębski - Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonywanie zobowiązań prawno-prywatnych w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2009