Wybitni reformatorzy i kreatorzy polskiego pieniądza a ich oblicze moralne

J. Skodlarski - Wybitni reformatorzy i kreatorzy polskiego pieniądza a ich oblicze moralne, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011