Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego w latach 1807-1812

R. Kowalczyk - Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego w latach 1807-1812, Warszawa 2010