Od wojny do wojny. System świadczeń wojennych w Polsce w latach 1918-1921

A. Podolska-Meducka, Od wojny do wojny. System świadczeń wojennych w Polsce w latach 1918-1921, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011