Baza powstających prac

Na tej stronie zamieszczamy informacje o pracach będących w toku:

listopad 2011

październik 2011

mgr Wojciech Chudzik z UMSC w Lublinie przygotowuje pracę doktorską nt. polityki regionalnej i samorządu terytorialnego w II RP

W Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej SGH:

mgr Jerzy Łazor przygotowuje doktorat na temat polsko-palestyńskich stosunków gospodarczych w okresie międzywojennym

mgr Irena Panasewicz na temat gospodarki białoruskiej

mgr Adam Rogoda na temat ekonomicznych aspektów sytuacji w Iranie

wrzesień 2011

Pan mgr Szczepan Swiątek poinformował, że pracuje nad trzema tematami:

1 Krakowska Kancelaria Przemysłowa 1866-1950

2. Krakowska Administracja Gospodarcza 1950-1989

3. Ikonografia firm przemysłowych 1918-1939