Sto lat modernizacji stuletniej Niepodległej

24.09.2018 na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się seminarium naukowe pt. "100 lat modernizacji stuletniej Niepodległej".

W pierwszej części seminarium zaprezentowano założenia projektu badawczego "W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI w.", którego partnerem merytorycznym jest Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej.

Druga, naukowa, część spotkania obejmowała 4 prelekcje: dr hab. Edyty Czop, prof. UR (Modernizacja społeczeństwa w okresie Polski Ludowej), dr hab. Pawła Graty, prof. UR (Nie tylko Gdynia i COP. Polityka społeczna jako czynnik modernizacji II Rzeczypospolitej), dr. Jarosława Kinala (Technologia jako czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego) oraz dr Huberta Kotarskiego (Szkolnictwo wyższe drogą do modernizacji współczesnej Polski).