Konferencja „Polska po 2015 roku – gospodarka, społeczeństwo”

W dniach 24-25 maja 2018 roku w Sierpcu odbyła się konferencja naukowa „Polska po 2015 roku – gospodarka, społeczeństwo”. Konferencja była częścią obchodów Jubileuszu 50-lecia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wzięło w niej udział kilkudziesięciu uczestników, składała się z sesji wprowadzającej oraz czterech paneli plenarnych. Poszczególne panele dotyczyły polityki ekonomicznej, finansów, problemów społecznych oraz gospodarki, stanowiąc interesujący przyczynek do debaty naukowej na temat przemian gospodarczych i społecznych w Polsce po 2015 roku.