Jubileusz Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Blisko związane z Polskim Towarzystwem Historii Gospodarczej Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie obchodziło w maju jubileusz 50-lecia istnienia. W związku z piękną rocznicą 23 maja odbyła się uroczysta otwarta sesja Rady Kolegium, prowadzona przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego obchodów prof. dr hab. Janusza Kalińskiego. W trakcie posiedzenia Dziekan Kolegium prof. dr hab. Wojciech Morawski przyjął liczne gratulacje od zaproszonych gości, Kolegium zostało też nagrodzone przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za działalność na rzecz regionu. Posiedzenie stało się również okazją do przypomnienia historii Wydziału/Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, jak też osobistych wspomnień byłych pracowników. Jak już informowaliśmy w trakcie sesji odbyło się wręczenie doktorowi Jerzemu Łazorowi Nagrody im. Franciszka Bujaka.
 
W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej składamy z okazji Jubileuszu serdecznie gratulacje Panu Dziekanowi oraz całej społeczności akademickiej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego.
 
 
Źródło: Archiwum SGH, autor zdjęć Maciej Górski