Wręczenie Nagrody im. Franciszka Bujaka

23 maja 2018 roku w trakcie uroczystego posiedzenia Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zwołanego z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału/ Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, po raz pierwszy w historii wręczona została Nagroda im. Franciszka Bujaka. Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej prof. Paweł Grata uhonorował przyznawanym przez Towarzystwo wyróżnieniem doktora Jerzego Łazora, pracownika Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej wchodzącej w skład Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Przypominamy, że Kapituła przyznała Nagrodę doktorowi Jerzemu Łazorowi za publikację „Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym”. Laureatowi jeszcze raz serdecznie gratulujemy, podobnie jak i Autorom wszystkich nominowanych do Nagrody książek.
 

Zdjęcia: Archiwum SGH, autor Maciej Górski