XIII Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą w Lubinie

W dniach 18-20 maja w Lubinie odbyły się XIII Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą, po raz kolejny organizowane przez prężne środowisko wrocławskich historyków gospodarczych. Tematem konferencji był „Społeczno-gospodarczy bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku”. W dorocznym spotkaniu nie tylko polskich historyków gospodarczych, w większości członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, udział wzięło kilkudziesięciu naukowców, którzy w ciągu trzech dni obrad podjęli próbę oceny społeczno-gospodarczego bilansu otwarcia Niepodległej Rzeczypospolitej. W kolejnych sesjach/panelach dyskutowano nad problematyką instytucji w gospodarce u progu niepodległości, struktury społecznej powstającego sto lat temu państwa, jego strukturą narodowościowo-wyznaniową, różnymi sektorami gospodarki, infrastrukturą, miejscem Polski w świecie, w ostatniej zaś sesji, przeprowadzonej w budynku Ratusza, zaprezentowano wybrane pozostałe gospodarcze aspekty pierwszych lat niepodległości. Jak zawsze w trakcie konferencji odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Warto też zaznaczyć, że równie istotne jak naukowe okazały się być pozaformalne elementy kolejnych już Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą, które tradycyjnie pozostają najważniejszym miejscem integracji środowiska historyków gospodarczych.