Jerzy Łazor pierwszym laureatem Nagrody im. Franciszka Bujaka

W dniu 19 maja 2018 r. w Lubinie zebrała się Kapituła przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej Nagrody im. Franciszka Bujaka. W posiedzeniu udział wzięło 8 spośród 11 członków Kapituły. Przewodniczący Kapituły dr hab. Paweł Grata, prof. UR podkreślając bardzo wysoki poziom wszystkich uczestniczących w konkursie monografii przedstawił wyniki głosowania, w którym najwięcej punktów uzyskała monografia Jerzego Łazora „Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym”. Kapituła jednomyślnie zdecydowała o przyznaniu Nagrody im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej wydaną w latach 2016 i 2017 monografii doktorowi Jerzego Łazora „Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym”. Kapituła zdecydowała również, że wręczenie Nagrody im. Franciszka Bujaka nastąpi podczas obchodów 50-lecia Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej zaplanowanych na 23-25 maja 2018 roku.
 
Laureatowi Nagrody serdecznie gratulujemy