Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

 Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 19 maja 2018 r. (sobota) o godzinie 18.30 w  Ośrodku Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie

Jeśli nie zostanie osiągnięte quorum, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu, dnia 19 maja 2018 r. (sobota) o godzinie 19.30.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu.

4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

5. Omówienie bieżących projektów PTHG.

6. Przedstawienie Członkom Towarzystwa propozycji zmian w Statucie.

7. Dyskusja nad planami PTHG w następnym roku działalności.

8. Wolne wnioski i dyskusja.

9. Ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2016-2017.

10. Zamknięcie obrad.

 

 W imieniu Zarządu 

Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej 

dr hab. Paweł Grata, prof. UR