Lista książek nominowanych do Nagrody im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2016-2017

Przedstawiamy listę książek nominowanych do Nagrody im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2016-2017
 
1. Jerzy Łazor, Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016
 
2. Alicja Nowak, Kupowanie nadziei. Loteria w Królestwie Polskim (1815-1867), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017
 
3. Małgorzata Przeniosło, Pomoc dzieciom w działalności Rady Głównej Opiekuńczej w latach 1915-1921, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2017
 
4. Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Zasoby wodne w dobrach wielkoksiążęcych zachodniej Grodzieńszczyzny w XVI wieku. Administracja i eksploatacja, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2017

Nominowanym autorom serdecznie gratulujemy!