Zaproszenie na XIII Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą

Organizatory XIII Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą zapraszają członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej na kolejną edycję pt. 

Społeczno-gospodarczy bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku” 

Konferencja odbędzie się w Lubinie w dniach 18-20 maja 2018 r. (piątek-niedziela). Uczestnicy zakwaterowani będą w Hotelu Europa (ul. Miroszowicka 1) w Lubinie. Obrady konferencji prowadzone będą w Centrum Kultury Muza w Lubinie (ul. Armii Krajowej 1) i w lubińskim Ratuszu. Zgłoszenia prosimy przysyłać do 26 marca 2018 r.

 

Opłata konferencyjna wynosi tak jak w zeszłym roku 200 zł od osoby. Z opłaty zwolnieni są wszyscy którzy zgłoszą się z tekstami do bloków tematycznych i dostarczą je do 18 kwietnia 2018 r. Dodatkowo piszący w/w teksty otrzymają honoraria autorskie w wysokości 1000 zł brutto za arkusz. Zakładana objętość poszczególnych opracowań – 1 arkusz wydawniczy.

Zasadnicza część konferencji składać się będzie z 7 bloków tematycznych:

1. Społeczeństwo - Struktura społeczna

Prowadzący – E. Kościk

2. Społeczeństwo - Struktura narodowościowo-wyznaniowa

Prowadzący – W. Morawski, K. Popiński

3. Gospodarka – sektor wielkoprzemysłowy

Prowadzący – P. Franaszek, P. Koryś

4. Gospodarka – sektor drobnotowarowy

Prowadzący – K. Broński, G. Miernik

5. Gospodarka – instytucje

Prowadzący – P. Grata, R. Matera

6. Przestrzeń i infrastruktura

Prowadzący – J. Luszniewicz, E. Adamczyk

7. Miejsce Polski w świecie

Prowadzący – C. Leszczyńska, J. Chumiński

Więcej informacji: http://www.wshg.wnhip.uni.wroc.pl/?type=kontakt