Tytuł Profesora dla dr hab. Mirosława Kłuska

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Mirosław Kłusek w dniu 29 stycznia 2018 otrzymał tytuł Profesora. Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie gratuluje Panu Profesorowi oraz składa życzenia dalszych sukcesów w pracy naukowej.