Nagroda im. Franciszka Bujaka

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej ogłasza konkurs o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2016-2017. Zgodnie z Regulaminem zgłoszenia należy dostarczyć na adres skrytki pocztowej PTHG do 28 lutego 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2018 roku. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce Nagroda im. Franciszka Bujaka.