Spotkanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

17 listopada 2017 roku w murach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. W jego trakcie Zarząd podjął uchwałę o ustanowieniu Nagrody im. Franciszka Bujaka dla najlepszej publikacji z zakresu historii gospodarczej i społecznej. Zarząd przyjął również Regulamin Nagrody oraz zdecydował o składzie Kapituły. Pierwsza edycja konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka odbędzie się w roku 2018. Zarząd podjął także kilka istotnych dla Stowarzyszenia decyzji organizacyjnych, zdecydował również o przyjęciu nowych członków Towarzystwa. Ustalono także, że kolejne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej odbędzie się w maju 2018 roku podczas Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Kolejne po Walnym Zgromadzeniu posiedzenie Zarządu odbędzie się jesienią 2018 roku w Krakowie.