Konferencja naukowa "80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od projektu Eugeniusza Kwiatkowskiego do procesów modernizacyjnych początku XXI wieku"

W związku z przypadającą w 2017 r. osiemdziesiątą rocznicą podjęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska we współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Gospodarczej zapraszają na konferencję naukową pt. 80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od projektu Eugeniusza Kwiatkowskiego do procesów modernizacyjnych początku XXI wieku. Celem konferencji jest zarówno refleksja nad wydarzeniami z końca lat trzydziestych XX wieku, jak również wskazanie na ciągłość zainicjowanych przed osiemdziesięciu laty przez Eugeniusza Kwiatkowskiego procesów modernizacyjnych.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14.11.2017 na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Program Konferencji znajduje się po kliknięciu na program konferencji