Walne Zgromadzenie Członków PTHG 2014

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Zarządu PTHG pozwalam sobie przesłać Państwu następującą wiadomość:

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 24 maja 2014 r. (sobota) o godzinie 16:45 w sali konferencyjnej Pensjonatu „Jonny's Apartments” w Starym Gierałtowie 49 D, 57-550 Stronie Śląskie. Jeśli nie zostanie osiągnięte quorum, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie tamże, dnia 24 maja 2014 r. (sobota) o godzinie 19:00.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu.

4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

5. Omówienie tegorocznych projektów PTHG.

6. Dyskusja nad planami PTHG w następnym roku działalności.

7. Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zamknięcie obrad.

 

Łączę ukłony

 

Jerzy Łazor