Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej odbędzie się w pierwszym terminie dnia 2 czerwca 2012 r. (sobota) o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Pensjonatu "Raad Na Uroczysku", ul. Kołłątaja 4A w Szklarskiej Porębie. Jeśli nie zostanie osiągnięte quorum, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie tamże, dnia 2 czerwca 2012 r. (sobota) o godzinie 19:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.
3. Sprawozdanie z prac Zarządu.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
5.Głosowanie nad uchwalenie absolutorium dla organów Stowarzyszenia
6. Dyskusja nad planami PTHG w następnym roku działalności
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zamknięcie obrad.