Medale Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej wręczono po raz pierwszy Medale Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Wyróżnieniem tym uhonorowano organizatorów Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą: prof. dr hab. Elżbietę Kościk, prof. dr hab. Jędrzeja Chumińskiego, dr hab. Tomasza Głowińskiego, prof. UWr, dr hab. Roberta Klementowskiego, prof. UWr oraz dr Krzysztofa Popińskiego. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.

Dr hab. Tadeusz Janicki, prof. UAM nowym prezesem PTHG

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej w związku z rezygnacją prof. dr hab. Pawła Graty z funkcji Prezesa Zarządu, członkowie Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej wybrali dr hab. Tadeusza Janickiego, prof. UAM na nowego Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.

Dr hab.Tadeusz Janicki, prof. UAM, jest historykiem gospodarczym reprezentującym ośrodek poznański,  od 2017 roku kieruje Zakładem Historii Gospodarczej Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Panu Profesorowi gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów.

 

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 11 czerwca 2021 r. (piątek) o godzinie 17.00 w Villa Sobótka w Sobótce.
 
Jeśli nie zostanie osiągnięte quorum, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu, dnia 11 czerwca 2021 r. (piątek) o godzinie 17.30.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.
3. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie 2019-2021.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
5. Wręczenie Nagrody im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2018-2019.
6. Wybór nowego Prezesa Towarzystwa.
7. Omówienie bieżących prac Towarzystwa i dyskusja nad planami w następnym roku działalności.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zamknięcie obrad.
 
 
W imieniu Zarządu
 
Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej
prof. dr hab. Paweł Grata
 
 

Wręczenie nagrody im. F. Bujaka

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, Prezes Zarządu PTHG prof. dr hab. Paweł Grata wręczył dr. Andrzejowi Pieczewskiemu Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2018-2019. Panu Doktorowi gratulując życzymy wielu sukcesów.

 

Konferencja "Gospodarka w mikroskali. Polacy i ziemie polskie w dekadzie dwóch totalitaryzmów 1939-1949”

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego zaprasza do udziału w konferencji „Gospodarka w mikroskali. Polacy i ziemie polskie w dekadzie dwóch totalitaryzmów 1939-1949”, która odbędzie się 16 listopada 2021 r. Organizatorzy na zgłoszenia czekają do 31 maja br.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://instytutpileckiego.pl/pl/wydarzenia/gospodarka-w-mikroskali-call-for-papers